Vergi Hukuku Dilekçe Örneği

Vergi Hukuku Dilekçe Örneği

Vergi hukuku vatandaşlarla ile devlet arasındaki vergi işlerinin hukuki yollarla yürütülmesidir. Tüzel kişilerin mali yükümlülükleri yada olası mali anlaşmazlıklar sonucunda devreye giren geniş kapsamlı mali ilişkiler bütünlüğüdür. Kamuda yapılan harcamaların karşılanabilmesi açısından tüzel kişilerden vergi alınmaklala birlikte, bir vatandaşlık ödevi diğer yandan ise vergi hukuku da bir kamu hukuk dalı olmaktadır. Bu minvalde oluşabilecek bir mali itiraz veya hak talepleri gibi bir çok nedenle tüzel kişiler istek ve taleplerini dilekçe hazırlayarak vergi hukuku başkanlıklarına yapabilmektedir.

Vergi Hukuku Dilekçeleri Hangi Konuları Kapsar?

Genel manada düşünüldüğünde talep veya isteklerin veya mali yükümlülüklerin karşılanması ve itiraz sağlayabilmek adına dilekçeler, vergi hukuku dilekçesi oluşturulabilmektedir.

Vergi Hukuku Dilekçeleri Nereye Verilir?

Mali işler ile mali yükümlülüklerin getirdiği ödevlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak olan vergi hukuku dilekçe örneği ile uygun dilekçeler oluşturularak kayıtlı vergi daire başkanlıklarına veya yurt dışında bulunma durumuna göre yani yurt dışında ikamet ediliyorsa Türk Konsolosluklarına sunulabilmektedir.

Vergi Hukuku Dilekçeleri Nasıl Yazılmalıdır?

Oluşturulacak vergi hukuku dilekçesine başlarken konu başlığına kayıtlı yerin vergi mahkemesi sayın başkanlığına yazılarak dilekçenin en üst kısmında yer alması gerekmektedir. Sonrasın da sayfa içerisinde bulunan sağ üst kısmına alt alta gelecek şekilde; davacı, adresi, vergi kimlik numarası, davalı ve tarih bilgileriyle birlikte vergi hukuku dilekçe örneği hazırlanabilmektedir. Son olarak vergilendirme dönemi bilgileri de eklenerek davanın konusu yazılmalıdır.

Vergi Hukuku Dilekçe Örneği

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
İSTANBUL

DAVACI                              : ……………………TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRESİ                               : ……………………………………….. /İSTANBUL

VERGİ KİMLİK NO         :

DAVALI                              : …………………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

VERGİ VE  (TARİHİ)      :

CEZA         (NUMARASI):

İHBARNAME  (TEBLİĞ TARİHİ) :

(NEVİ)                                : Katma Değer Vergisi, Vergi Ziyaı Cezası

(MİKTARI)                        :

(DÖNEMİ)                        :

DAVANIN KONUSU       : ……. dönemine ilişkin olarak, …….TL tutarındaki vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkinini arz ve talep etmekteyiz.

OLAY, İDDİALAR VE HUKUKİ DELİLLER :

SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere;

-Davanın kabul edilmesine,

-Resen tarh olunan verginin ve kesilen vergi ziyaı cezasının terkinine,

-Dava gider ve masraflarının karşı tarafca karşılanmasına karar verilmesini,

Saygılarımızla arz ederim

Davacı

Ekler:

Vergi / Ceza İhbarnameleri,

İhbarnamenin tebliğ alındısı

Rapor  ve  ekleri

Aradığınız dilekçe örneğini bulamadıysanız bize yazın! En kısa sürede sitemizde yayınlanacak aynı zamanda da sizleri haberdar edeceğiz.

Yorum yapın